Varför Teater Rosarium?

 I ett allt mer intensivt och krävande arbetsliv växer behovet av reflektion för både ledare och personal. Vi möter detta behov med att leverera teaterföreställningar, där ledarskapsfrågor av hög karathalt har en central roll. Publiken får uppleva en annorlunda utbildningsdag, där de blir överraskade och berörda. Det vi levererar överträffar kundernas förväntningar!

Rosariums vision är att använda sig av teaterns mångfacetterade uttryck för att skapa energi, nyfikenhet och igenkänning. Den kombination av intellektuell och emotionell stimulans som våra föreställningar ger, har visat sig ha ett oskattbart värde som bas för produktiva diskussioner. Publiken får, via teaterns magi, möjlighet att reflektera kring sitt eget ledarskap. Att få överblick och se framåt…


 

unnamed (2)

Våga ta språnget! Prova att använda dramatik och specialskrivna teaterföreställningar på brinnande aktuella teman! Låt era ledare få uppleva en magisk ledardag, där de känner igen sig, blir berörda och engagerade med alla sinnen!

Er pjäs om ledarskap berörde och skapade engagemang. Unik i sitt upplägg både under och efter pjäsen.Fantastiskt bra upplägg med frågeställningar för deltagande chefer att diskutera och ta ställning till efter själva föreställningen med efterföljande storgrupps diskussion. En succéartad förmiddag.”

George Nilsson
Internkonsult, Luleå kommun

Dramatikern Terri-Lynne S. Waldvik har skrivit och regisserat föreställningarna. Skådespelaren Per Waldvik, som gör titelrollerna, är ofta mentor och leder de efterföljande diskussionerna. Där bjuder han även på sin mångåriga erfarenhet av olika slags ledarskap inom artistbranschen. Per slog igenom, på 70-talet, i Hasse&Tages långfilm “Äppelkriget ” och i TV-serierna “Någonstans i Sverige” och “Lära för Livet” av Carin Mannheimer.