Visa Väg … steg för steg mot en hållbar värld

En inspirerande, hoppfull och vacker teaterföreställning om klimatutmaningen och vår stund här på jorden  

 

Per Waldvik i rollen som Viktor Dahl Foto Peter Holmgren

Per Waldvik i rollen som Viktor Dahl Foto Peter Holmgren

 

VISA VÄG vill i teaterkonstens form lyfta tankar kring klimatutmaningarna och vår framtid. Klimatförändringarna och dess konsekvenser ligger på alla länders bord. Genomgripande omställningar av våra vanor och konsumtionsmönster väntar runt hörnet. Nya plattformar för samarbeten och kunskapsutbyten behövs. Hur kan vi, inom vår verksamhet, stimulera den innovationskraft som väntar på att få tas i bruk? Hur ökar vi förmågan till nytänkande? Hur finner vi nya stigar? Vår vision är att använda teaterns mångfacetterade uttryck för att skapa energi, nyfikenhet och igenkänning. Att beröra både hjärta och hjärna, den rationella såväl som den emotionella delen av oss. Detta är vad vi vill erbjuda vår publik! 

 

Målgrupp

Studenter, medarbetare, chefer/ledare och en allmänpublik

 

Pjäsens handling

Pjäsen utspelar sig år 2018, samma år som en svensk 15-åring, Greta Thunberg, sätter sig utanför riksdagshuset i Stockholm och skolstrejkar för klimatet … starten på en ny, global folkrörelse.

I föreställningen möter vi Victor Dahl, som försöker förstå sin egen roll i den komplexa process som klimatutmaningen försätter oss i. Med en egen, miljömedveten tonåring hemma, utmanas Viktor i sina tankesätt och gamla vanor. Inre motstånd mot det som den yngre generationen klarögt avslöjar som förlegat och kontraproduktivt. Många dråpliga situationer, med hög igenkänningsfaktor, uppkommer i krocken mellan det gamla och nya. Men som hans tonårsdotter säger: “att bli klimatsmart – hur svårt kan det vá? Det är väl bara att sätta igång!”

 

Som man ropar i skogen får man svar

Som man ropar i skogen får man svar

 

 

 

 

 

 

Diskussionsteman från Visa Väg

 •  Innovation – hur tänker vi nytt i omställningen mot en hållbar framtid?
 •  Bärande visioner – hur skapar vi dem?
 •  Det transformativa ledarskapet – vad innebär det idag?
 •  En föränderlig värld – var finner vi hållbara förankringar?
 •  Medarbetare och ledare – hur uppnår vi delaktighet i olika processer?
 •  Uppmuntran – hur uppmärksammas de som går före och visar väg?
 •  Tänka nytt – hur blir vi kreativa?
 •  Stress, våra inre ekosystem – hur finner vi balans?
 •  Värdegrund, hållbarhet och ekonomi – trådar i samma väv?
 •  Självkännedom – dess förutsättningar och vinster?
 •  Hållbarhet – vad har vi uppnått och hur går vi vidare?
 •  Välja utblick – hur ser vi möjligheterna?

 

 Ett varmt tack!

Jag vill tacka följande personer för lärorika samtal och givande möten i min research inför manusarbetet med Visa Väg:

Terri-Lynne

Terri-Lynne S.Waldvik dramatiker & regissör

Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre     Anne-Cerise Nilsson, Miljödepartementet  regeringskansliet Gerd Johnsson – Latham och Pernilla Smith, enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt Utrikesdepartementet,UD Matilda Lindberg, handläggare på internationella sektionen SKL

 

Övrig information

Speltid ca 90 minuter. Pjäsen har 2 akter med 15 minuters paus för förfriskningar.

Efter föreställningen följer en seminariedel med reflektion kring pjäsens teman, där Per Waldvik är moderator.Visa Väg kan användas som trekvartsdag – eller halvdags seminarium. Publiken vi i den här föreställningen vänder oss till är ledare och personal från näringsliv, kommuner, landsting och civilsamhället men också för en bredare publik. Den blir en upplevelsebaserad referensram för kursdeltagarna och kan med fördel brukas som ett nav för efterföljande aktiviteter.

Produktionsteamet

Manus & Regi – Terri-Lynne S. Waldvik  I rollen – Per Waldvik   Röster – Jesper Alström, Erik Gärdekrans, Lovine Waldvik, Terri-Lynne S Waldvik   Bild & Ljud Design – Kristian Oscarsson, ljudinslag även – Jesper Blomqvist   Teknikerteam – Ellge Jakobsson, Bernt Jakobsson, Erik Gärdekrans, Niklas Hellberg   Tecknare – Per Demervall  Produktion: Rosarium Production

 

Publikomdömen

Viktor Dahl med Dag Hammarskjöld som ledsagare

Viktor Dahl med Dag Hammarskjöld som ledsagare

“Föreställningen VISA VÄG gav chanser till reflektion liksom spontana och igenkännande skratt. Pjäsen väcker många tankar om de utmaningar som både den enskilde människan och organisationer står inför. Alla verksamheter behöver ha en idé om hur man ska ta sig an framtiden och bidra till att tackla de globala utmaningar vi står inför. Pjäsen är en bra ingång till detta arbete.”                                           

Joakim Lagerman, Finansdirektör Ramböll Sverige AB 

 

Viktor som Vitrovienman

Viktor som Vitruvian man

“Pjäsen VISA VÄG  ger genom Albert Einstein och Dag Hammarskjölds storhet en insikt i vad som är viktigt i livet och vilka val vi människor gör som är väsentliga för vår framtid både i arbets- och privatlivet. Teaterföreställningen hjälper oss att vakna upp ur vår egen bubbla och inse att vi med varsam hand behöver hantera jordens tillgångar. Vi behöver utveckla fler framsynta ledare med bred kunskap och förståelse för människans och universums storhet och bevarande.” 

Com Hem AB, Servicechef  Kristina Lindfors 

För övrigt se: Visa Väg/referenser

 

 

Johan Rockström professor, Stockholm Resilience Centre

 

”Vi står inför den största samhällsomställningen sedan den industriella revolutionen. För att lyckas måste hela samhället hålla händerna tillsammans.”

Johan Rockström