Om oss

Berättelsen om Teater Rosarium:

Vår vision om specialskriven teater för chefer och ledare!

 

1236671_227303777425268_502176435_n

 

TEATERN har alltid varit vår yrkesmässiga arena. Här ville vi på 1980-talet förverkliga vår vision om en verksamhet där hjärta, sinne och intellekt kunde samverka och utmynna i möten och konstruktiva seminarier kring ledarskap. Att skapa teaterföreställningar för chefer och ledare med efterföljande reflektion och diskussion blev det konkreta uttrycket för vår vision. Vårt signum är fortfarande att använda oss av teaterkonstens mångfacetterade uttrycksmedel för att skapa energi, sinnlighet, nyfikenhet och igenkännande.

Att arbeta med teater som inspiration och språngbräda till efterföljande workshops, var något helt nytt i ledarskapssammanhang på 80-talet och vi var pionjärer med detta arbetssätt. Arrangörerna märkte att det vi levererade var något helt annorlunda jämfört med exempelvis en föredragshållare. Det vi erbjöd med vårt upplägg var en stark teaterupplevelse, näring för både känsla och intellekt kopplat till ledarskapsfrågor av hög karathalt. Något som vår publik bar med sig och kunde återkoppla till under lång tid framåt.

IMG_0977 - version 2

Per Waldvik och Terri-Lynne S. Waldvik Foto: Christine Sandberg

Vi kallade oss Media dell´arte då, för ca: 35 år sedan. Vid millenniumskiftet, bytte vi namn till Rosarium Production eller Teater Rosarium som en del kallar oss. Ett flertal teaterföreställningar har passerat revy genom åren. För närvarande har vi tre teaterpjäser på vår repertoar; Vår senaste pjäs heter VISA VÄGom det visionära ledarskapet på väg mot en hållbar och mer attraktiv framtid!  Övriga pjäser är TURBULENSom värdegrund, attityder och bemötande och THE PRESIDENT – om konsten att  leda och finna balans i livet. Engagerade medarbetare har genom åren arbetat med teknik, varvat med olika sceniska insatser. Tack alla! Per Waldvik har genom åren axlat titelrollerna och fortsätter att gestalta dessa i de olika pjäserna.

 Om vår skådespelare och producent

 Version 2Skådespelare / Producent / Utbildningsledare.  Per Waldvik har under 30 års tid arbetat med film,  radio, TV teatern, scenteater som på Dramaten, Stadsteatern, Östgötateatern mm. Per drog svärdet mot Draken i Hasse & Tages miljöfilm Äppelkriget och kastade handgranat i Jolos Någonstans i Sverige där han slog igenom och blev Morsgrisen med hela svenska folket. Per svingade lansen för sina elever som den unge idealisten Jan i Lära för livet, Carin Mannheimers TV-serie om skolan på 70-talet. Per är idag resande i teater där chefer och medarbetare är hans publik, han gör titelrollen i pjäserna TURBULENS,  THE PRESIDENT samt i vår senaste produktion VISA VÄG. Föreställningen hade premiär i oktober 2017. 

 

Om vår Konstnärliga ledare, Dramatiker och Regissör

VÄLJKonstnärlig ledare / Dramatiker / Skådespelare. Terri-Lynne S. Waldvik är född i USA och bosatt i Sverige sedan 1961. Blev känd för den stora TV-publiken genom rollen som Camilla i Carin Mannheimers idag legendariska serie Lära för Livet. Terri-Lynne började sitt konstnärskap med att utbilda sig till fotograf och gjorde sin lärlingstid på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm. Senare utbildade hon sig även till skådespelare. Hon har haft uppdrag på en rad teatrar, bl.a på Stadsteatern, Orionteatern, Pistolteatern, Östgötateatern, inom film, radio och TV. Så småningom började hon även skriva dramatik och regissera de egna pjäserna. TURBULENS, HÅLL UT, ZLATAN OCH HERR LINDELÖF, THE PRESIDENT och VISA VÄG som hon även regisserat. Terri-Lynne innehar en Filosofie Magisterexamen i Litterärt Skapande/Master of Arts in Creative Writing. Hon har även studerat analytisk psykologi och etnologi. Terri-Lynne gjorde 2012 skönlitterär debut med sin roman, “Som om jag vore något mycket dyrbart”, som fått lovord av press och läsare.

 

 

"En fin och berörande bok" Barbro Lindgren/författare

“En fin och berörande bok” Barbro Lindgren/författare

”En mycket fin och berörande bok! Redan från första sidan greps jag av din berättelse och sedan gick det inte att lägga boken åt sidan – tack och lov att den slutade bra – så borde alla berättelser i verkligheten också sluta.” Författare Barbro Lindgren

”En berättelse som går rakt in i hjärtat” BarnensBokklubb. Intresserade köp boken på nätet via AdlibrisBarnens BokklubbBokusakademibokhandeln. En utmärkt högläsningsbok för hela familjen!