Publikomdömen

VISA VÄG – om visionärt ledarskap på väg mot en hållbar och mer attraktiv framtid

Per Waldvik i rollen som Viktor Dahl Foto Peter Holmgren

Per Waldvik i rollen som Viktor Dahl Foto Peter Holmgren

Visa väg är en tankeväckande och inspirerande resa med ett både allvarligt och hoppfullt budskap. Föreställningen visar på ett finstämt sätt vikten av att vi alla blir delaktiga i och tar ansvar för förändringsprocessen, för att styra om utvecklingen till något som är hållbart, och att det ställer särskilt höga krav på ledare att ha goda insikter om följderna av vårt nuvarande agerande. Föreställningen visar också hur angeläget det är att någon har modet att våga visa nya vägar, nya lösningar för en hållbar framtid redan nu, för framtida generationers skull. 

Blekinge tingsrätt, Rådman Pernilla Smith

 

“VISA VÄG  fick oss som chefer att tänka till kring det allt mer accelererande tempot i världen  och gav tankar  kring hur det ser ut i våra egna  arbetssituationer och hur vi kan påverka. En teater som länge kommer att leva kvar i våra medvetanden!”

Ovanåkers kommun, Personalchef Mona Persson

 

“Föreställningen ”Visa väg” gav chanser till reflektion liksom spontana och igenkännande skratt. Pjäsen väcker många tankar om de utmaningar som både den enskilde människan och organisationer står inför. Alla verksamheter behöver ha en idé om hur man ska ta sig an framtiden och bidra till att tackla de globala utmaningar vi står inför. Pjäsen är en bra ingång till detta arbete.”

Ramböll Sverige AB, Finansdirektör Joakim Lagerman 

 

“Ibland måste man våga välja nya föreläsare och angreppssätt! För att göra just detta inom området ”hållbarhet” anlitade Almi Gotland AB, inom vårt projekt Växtkraft, Per Waldvik. Per bjöd på teaterföreställningen ”Visa väg” som gav många nya tankar och idéer inom området. Vi tror att denna föreställning kan vara en av lösningarna till att åstadkomma en beteende förändring inom området hållbarhet.”

Almi Företagspartner Gotland AB, Affärsrådgivare Ingalill Bengtsson 

 

“Pjäsen “VISA VÄG  ger genom Albert Einstein och Dag Hammarskiölds storhet en insikt i vad som är viktigt i livet och vilka val vi som människor gör som är väsentliga för vår framtid både i arbets- och privatlivet.Teaterföreställningen hjälper oss att vakna upp ur vår egen bubbla och inse att vi med varsam hand behöver hantera jordens tillgångar. Vi behöver utveckla fler framsynta ledare med bred kunskap och förståelse för människans och universums storhet och bevarande.”

Com Hem AB, Servicechef  Kristina Lindfors       


 

THE PRESIDENT – om ledarskap, kommunikation och balans i livet

Foto Rosarium Production

Foto Rosarium Production

                   

Lomma kommun Kommunchef, Jan Sohlmér

“Jag ville prova ett nytt koncept under en ledardag med kommunens alla chefer. Vi blev verkligen nöjda med den dagen!En skickligt utförd teaterföreställning grep många av deltagarna.Den följdes upp av ett bra grupparbete med ett antal mycket relevanta frågeställningar, som berörde både föreställningen och situationer som kan uppstå i en chefs liv.”
Jag fick många spontana tack när dagen var slut!

 

Peter Brännström VD Posten utdelning

Vi lade in “The Presidenten” mitt i en tvådagars strategisk ledningskonferens, där mycket handlade om hur vi måste utveckla ledarskapet i vår stora organisation för att klara framtidens utmaningar. Efter ganska konkreta diskussioner på ett teoretiskt plan kom Presidenten att lyfta nivån. Plötsligt handlade det om oss själva, om den kultur vi förmedlar och hur vi lever den. En stunds avbrott, upplevelse och eftertanke gav mervärde till den fortsatta konferensen.

 

                    Halmstad Kommun Kommunchef, Fredrik Geijer

“Pjäsen gav anledning till att reflektera över sig själv, sin person, sitt ledarskap och sina val i livet. Jag tycker hela pjäsen var mycket tänkvärd! Det sätt ni valt att “gripa tag” i de viktiga ledarskapsfrågorna gav ett stort mervärde. Eftermiddagen kan sammanfattas till en upplevelse utöver det vanliga – en kombination av fascination och strukturerade tankar, blandningen mellan teaterpjäs/workshops och “pinpointade” redovisningar skapade intresse och engagemang och visade tydligt att det är viktig – att vara trygg i sitt eget ledarskap!”

 

Cecilia Gannerdahl, Kommunikationsdirektör, Kungsleden

Vi avslutade ett tvåårigt ledarutvecklingsprogram med bland annat föreställningen ”Presidenten”. Teaterföreställningen gav oss ett annat perspektiv på ledarskapet och formen kändes ny och spännande. En röst från en medarbetare efteråt var ”det var länge sedan som någon kunde hålla min koncentration under så lång tid”. Intrycken var många och olika men jag tror vi alla blev djupt berörda.

 

                    Knivsta Kommun Kommunchef, Lena Fransson

“Hela dagen blev mycket lyckad. Pjäsen och den efterföljande diskussionen har fått mycket goda omdömen från alla närvarande! Själva pjäsen har ett aktuellt och värdefullt innehåll som trollband hela församlingen. Alla i salen blev berörda av pjäsen och innehållet. Ert sätt att sköta redovisningen var mycket bra. Ni lyckades få alla grupper att bidra till helheten. Frågorna som ni förberett var aktuella och fick igång bra diskussioner i grupperna. Jag och mina chefer är mycket nöjda över innehållet och resultatet.Tack för en fantastisk upplevelse!”

 

Kärra- Rödbo , Stadsdelsdirektör Linda Eklöf    

“Att se en föreställning och uppleva att någon bjuder på sig själv så som Per Waldvik gör i “The President” skapade ett generöst klimat i vår chefsgrupp när vi efteråt tog oss an de lite annorlunda frågeställningar som vi fick att diskutera. Många har kunskaper och erfarenheter med sig från olika slag av ledarprogram, men här möttes vi i ett samtal som var mer befriat från klyschor och korrekta inlägg, som förde oss mer samman och inåt.”

 

                    Förvaltnings AB FramtidenUlrika Stensson, personalchef

“The President var ett annorlunda sätt att få igång tankar och funderingar kring sitt eget ledarskap”
Ett nytt och kreativt grepp!”

 

                    Steinunn A Håkansson, Stadsdelsdirektör, Skärholmen

“Att se en föreställning och uppleva att någon bjuder på sig själv så som Per Waldvik gör i “The President” skapade ett generöst klimat i vår chefsgrupp när vi efteråt tog oss an de lite annorlunda frågeställningar som vi fick att diskutera. Många har kunskaper och erfarenheter med sig från olika slag av ledarprogram, men här möttes vi i ett samtal som var mer befriat från klyschor och korrekta inlägg, som förde oss mer samman och inåt.”

 

Lena Holmdahl, Ekonomichef, Enskede- Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning

”The President” Föreställningen “The President” ger publiken både en kulturupplevelse och tid för eftertanke. Vem är jag, vart skall jag? Teatern blev en spännande ingång för ett vidare samtal om ledarskap och förändringsarbete med våra chefer.”

 

                    Falköpings Kommun Christina Josefsson, kommundirektör 

“Att använda teaterföreställningen “THE PRESIDENT” som ett medel för att starta diskussioner om ledarskap,avdramatiserar fokus på den enskilda personen och ger oss möjlighet att få igång en dialog om förbättringar av ledarskapet. Den efterföljande workshopen var mycket viktig!”

 

                    Mickael Smith, HR-Chef på Rejlers Ingengörer

“Vi ville göra något nytt på vår årliga ledardag.”The President” gav oss ett annorlunda, underhållande och uppskattat sätt att inspirera och utveckla våra ledare i ledarskap.”

 

                    Pia Ölund Personaldirektör, Söderköpings Kommun

“På vårt chefsforum gav oss, Per Waldvik, i “The President” en färgsprakande teaterupplevelse om konsten att leda sig själv och andra. En tankeväckande och mycket uppskattad ledardag.”

 

                   Boliden Mineral Bengt Sundelin, Verksamhetschef 

” För att komma igång med funderingar och diskussioner kring ledarskap bland våra chefer och arbetsledare valde vi att ha en kick-off med Per Waldvik och “The President”.Pjäsen i kombination med den efterföljande diskussionen ledde
till eftertanke och gav deltagarna nya impulser och idéer kring sitt eget ledarskap, allt på ett för de flesta nytt och oväntat sätt.”

 

George Nilsson Internkonsult, Luleå kommun

“Er pjäs om ledarskap berörde och skapade engagemang. Unik i sitt upplägg både under och efter pjäsen.Fantastiskt bra upplägg med frågeställningar för deltagande chefer att diskutera och ta ställning till efter själva föreställningen med efterföljande storgrupps diskussion. En succéartad förmiddag.”

 

Luleå Energi Katharina Frank Personalchef

“The President” var för oss en annorlunda men uppskattad chefsutbildning. Den var värdefull som ett led i att bryta mönster, se nyheter och öva oss på “olikheter”. Föreställningen har väckt många tankar hos deltagarna och funderingar över sitt eget ledarskap. En insats som lämnade kvar ett starkt intryck hos deltagarna”.

 

Frösunda LSS AB,Tove N Eriksson Utbildningsansvarig

”The President” är en mycket vacker och tankeväckande pjäs som manar till eftertanke och reflektion.Vi är mycket glada över att vi fick möjlighet att ge våra 250 chefer och den administrativa personalen den upplevelsen i samband med vår årliga Sverige konferens! Nu ska vi ta oss tid till just det; eftertanke och reflektion…”

 

Volvo personvagnar Lars Bolminger, Inköpschef 

”Att använda “The President” var ett elegant sätt att väcka tankar om viktiga frågor i livet.”


TURBULENS – om värderingar, bemötande och attityder

Turb.:redigerad

Pressbild: Per Waldvik i rollen som Gabriel Frisk

 

Umeå kommun Jonas Jonsson, Stadsdirektör

 “Föreställningen var upplagd på ett fantastiskt briljant sätt där man utifrån vårt perspektiv fick prata om en annan bransch. Det gjorde att jag tror att vi lyssnade på ett bättre sätt och förstod de olika dimensionerna som föreställningen visade.Det bäddade sen för en bra dialog i grupperna.Det här kommer också att användas i vårt digitala värdegrunds arbete.”

 

Knivsta kommun Lena Fransson, Kommunchef

“Jag är ute efter att ha bra ingångar och då tycker jag att den här föreställningen har varit mycket tankeväckande.Bra intro till att diskutera lust och mod i ledarskap som vi har som tema nu.Pjäsen är ju ett iscensatt dilemma – ett drama och det var intressant under själva föreställningen att det var så tyst – en väldig koncentration.”

 

Stenungsunds kommun Kicki Nordberg, kommunchef

” Dagen uppskattade av alla närvarande.Förmiddagen gav mersmak. Reflektioner och diskussioner fortsatte under eftermiddagen. Föreställningen hade ett budskap som berör och som öppnar för diskussioner. Ledarna var djupt engagerade under föreställningen, man kunde nästa ta på engagemanget. Lycka till med fortsättningen!”

 

Skellefteå kommun Kristin Lindgren, Personalchef”                                                            

För att visualisera frågor som berör etik, moral, ord och handling och de dilemman som man som människa och i sin profession kan hamna i, arbetade vi ihop med Per Waldvik och pjäsen ”Turbulens”. En pjäs som berör starkt! En pjäs att rekommendera! Bra efterföljande frågor och diskussioner. Vi har även arbetat ihop med Per på en chefsdag med ”The President”, även den en succe´ och som jag kan rekommendera!” 

 

 Skarpnäcks Stadsdelsförvaltning Cecilia Uddenfeldt, Stadsdelsdirektör

”Turbulens” ”Ett klassiskt tema som framfördes med engagemang och patos. Temat passar utmärkt för en grupp medarbetare med chefer som haft en turbulent tid bakom sig. Teaterstycket och efterföljande frågor som diskuterades i smågrupper väckte till liv utifrån en etisk process med öppenhjärtiga diskussioner kring tidigare erfarenheter bl.a. alkoholmissbruk hos kollegor. Detta ger en bra ingång till en dialog om hur vikten av att skapa ett förtroligt förhållningssätt mellan medarbetare och chefer.”

 

Botkyrka kommunNils-Gunnar Sahlman Miljöchef, Miljöförvaltningen Botkyrka kommun

“Vi har anlitat Per Waldvik, som genom Terri -Lynne Sandbergs ”Turbulens” gav oss en upplevelse som träffade oss rakt i våra hjärtan. Dessutom Pers förmåga att leda oss vidare genom en väl föreredd gruppdiskussion som gjorde att vi kände att vi kommit ytterligare många steg på vägen i vår utveckling. En oförglömlig dag!”