Skräddarsydd teater med workshop / vi besöker!

Teaterproduktioner för personal och ledare!

Vi har i dag framfört våra pjäser för ett stort antal personal/och ledare runt om i Sverige under 40 års tid. Vårt unika koncept med föreställningar samt uppföljande diskussion ger både intellektuell och sinnlig stimulans! Vi har kunder som; UD, Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, Atlas Copco, Sveriges Riksbank, Svenskt Näringsliv, NK Hufvudstaden, Skandia, Ica, Huddinge Universitetssjukhus, Almi Företagspartner AB, Södersjukhuset, Skanska, Posten, Scania, Apoteket AB och ett hundratal kommuner, landsting, SKL, stadsdelsförvaltningar och fackliga organisationer.

På vår repertoar:

Visa Väg  steg för steg mot en hållbar värld.

Turbulens – en pjäs om etik, värdegrund och bemötande.

The President – en pjäs om ledarskap och kommunikation.