Ledarskap och teater!

Vår specialitet – skräddarsydd teater för ledare/medarbetare!

Vår senaste pjäs VISA VÄG … steg för steg mot en hållbar värld, lämpar sig även för en bredare publik.

Vi har i dag framfört våra pjäser för ett stort antal chefer och ledare runt om i Sverige under 30 års tid. Vårt unika koncept med föreställningar samt uppföljande diskussion ger både intellektuell och sinnlig stimulans!

Vi har kunder som UD, Regeringskansliet, Sveriges Riksdag, Atlas Copco, Sveriges Riksbank, Svenskt Näringsliv, NK Hufvudstaden, Skandia, Ica, Huddinge Universitetssjukhus, Almi Företagspartner AB,Södersjukhuset, Skanska, Posten, Scania, Apoteket AB ett hundratal kommuner, landsting, SKL, stadsdelsförvaltningar och fackliga organisationer.

På vår repertoar:
The President –  en pjäs om ledarskap, kommunikation och balans i livetTurbulens – en pjäs om etik, värdegrund och bemötande. Visa Väg – en pjäs om stora och små steg mot en hållbar värld.