TURBULENS

EN PJÄS OM – ATTITYDER, BEMÖTANDE OCH VÄRDEGRUND

Här får vi följa Gabriel Frisk i ett gastkramande drama där hans etiska förhållningssätt ställs på sin spets. Vår kvinnliga dramatiker har skrivit denna pjäs som på ett berörande och effektivt sätt belyser de maktstrukturer som legaliserar mänskliga kränkningar på våra arbetsplatser. En högaktuell pjäs i dessa tider med tanke på #meetoo upproret. Efter föreställningen får publiken möjlighet att diskutera vad man själv skulle ha gjort i den aktuella situationen.

 

Foto Rosarium Production

Foto Rosarium Production

Pjäsens handling

Turbulens  handlar om etik, livets sårbarhet och om hur allt vi tar för givet i ett slag kan förändras. Vi får följa läkaren Gabriel Frisk i hans arbete. Det pressade tempot genererar ett osunt arbetsklimat. Pjäsens huvudperson ställs inför många svåra val av så kallad etisk natur. Nu skall de vackra orden fyllas av handling. Marken gungar under hans fötter då han ställs inför sitt livs tuffaste match både yrkesmässigt och privat. Under en gastkramande timme får publiken följa den inre kamp som leder fram till hans svåra men nödvändiga beslut.

Version 3

Terri-Lynne S.Waldvik

”Detta beslut kräver en form av personligt hjältemod, ett stordåd som kanske ingen applåderar, men som har en avgörande inverkan på huvudpersonens liv och framtid” säger dramatikern Terri-Lynne S.Waldvik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussions teman från Turbulens

 • Civilkurage – personliga val med hög kostnad?
 • Synliga och osynliga maktstrukturer- hur bör vi agera?
 • Arbetsetik – en framgångsfaktor gentemot medarbetare och kund?
 • Mobbing i arbetslivet – är det ett syndabocks fenomen i modern tid?
 • Utbrändhet – ett personligt problem?
 • Gemensamma värderingar – en solid grund att stå på?
 • Stress – kontra lust och motivation?
 • När marken gungar – var finner vi stöd?
 • Förändringar – hur bör vi förhålla oss till dem?
 • Integritet – vad är det?
 • Mångfald –  kan våra olikheter bli en tillgång?

 

Skådespelaren är Per Waldvik. Regissören är Björn Samuelsson. Dramatikern är Terri-Lynne S.Waldvik

Speltid ca 45 minuter .
Efterföljande diskussion ca 1-2 timmar.

 

” Etik och moral i vårt arbete är frågor, som vi alltid måste hålla levande. Vi har anlitat Per Waldvik, som genom Terri-Lynne S.Waldviks ”Turbulens”, gav oss en upplevelse som träffade oss rakt i hjärtat.”

Minirecension av Nils-Gunnar Sahlman
Miljöchef, Miljöförvaltningen Botkyrka kommun