kundrecensioner

VISA VÄG – om visionärt ledarskap på väg mot en hållbar       och mer attraktiv framtid

Foto Peter Holmgren

Foto Peter Holmgren

Ramböll Sverige AB, Finansdirektör Joakim Lagerman

”Föreställningen ”Visa väg” gav chanser till reflektion liksom spontana och igenkännande skratt. Pjäsen väcker många tankar om de utmaningar som både den enskilde människan och organisationer står inför. Alla verksamheter behöver ha en idé om hur man ska ta sig an framtiden och bidra till att tackla de globala utmaningar vi står inför. Pjäsen är en bra ingång till detta arbete.”

 

Com Hem ABServicechef  Kristina Lindfors

Pjäsen ”VISA VÄG  ger genom Albert Einstein och Dag Hammarskiölds storhet en insikt i vad som är viktigt i livet och vilka val vi som människor gör som är väsentliga för vår framtid både i arbets- och privatlivet.Teaterföreställningen hjälper oss att vakna upp ur vår egen bubbla och inse att vi med varsam hand behöver hantera jordens tillgångar. Vi behöver utveckla fler framsynta ledare med bred kunskap och förståelse för människans och universums storhet och bevarande.”

 

Almi Företagspartner Gotland AB, Ingalill Bengtsson

”Bra föreställning och väldigt intressant!”

 

THE PRESIDENT – om ledarskap, kommunikation och balans i livet

unnamed (6)

foto:Rosarium

Lomma kommun Kommunchef, Jan Sohlmér

”Jag ville prova ett nytt koncept under en ledardag med kommunens alla chefer. Vi blev verkligen nöjda med den dagen!En skickligt utförd teaterföreställning grep många av deltagarna.
Den följdes upp av ett bra grupparbete med ett antal mycket relevanta frågeställningar, som berörde både föreställningen och situationer som kan uppstå i en chefs liv.”
Jag fick många spontana tack när dagen var slut!

 

Halmstad Kommun Kommunchef, Fredrik Geijer

”Pjäsen gav anledning till att reflektera över sig själv, sin person, sitt ledarskap och sina val i livet. Jag tycker hela pjäsen var mycket tänkvärd! Det sätt ni valt att ”gripa tag” i de viktiga ledarskapsfrågorna gav ett stort mervärde. Eftermiddagen kan sammanfattas till en upplevelse utöver det vanliga – en kombination av fascination och strukturerade tankar, blandningen mellan teaterpjäs/workshops och ”pinpointade” redovisningar skapade intresse och engagemang och visade tydligt att det är viktig – att vara trygg i sitt eget ledarskap!”

 

Knivsta Kommun Kommunchef, Lena Fransson

”Hela dagen blev mycket lyckad. Pjäsen och den efterföljande diskussionen har fått mycket goda omdömen från alla närvarande! Själva pjäsen har ett aktuellt och värdefullt innehåll som trollband hela församlingen. Alla i salen blev berörda av pjäsen och innehållet. Ert sätt att sköta redovisningen var mycket bra. Ni lyckades få alla grupper att bidra till helheten. Frågorna som ni förberett var aktuella och fick igång bra diskussioner i grupperna. Jag och mina chefer är mycket nöjda över innehållet och resultatet.Tack för en fantastisk upplevelse!”

 

Förvaltnings AB FramtidenUlrika Stensson, personalchef

”The President var ett annorlunda sätt att få igång tankar och funderingar kring sitt eget ledarskap”
Ett nytt och kreativt grepp!”

 

Falköpings Kommun Christina Josefsson, kommundirektör 

”Att använda teaterföreställningen ”THE PRESIDENT” som ett medel för att starta diskussioner om ledarskap,avdramatiserar fokus på den enskilda personen och ger oss möjlighet att få igång en dialog om förbättringar av ledarskapet. Den efterföljande workshopen var mycket viktig!”

 

Mickael Smith, HR-Chef på Rejlers Ingengörer

”Vi ville göra något nytt på vår årliga ledardag.”The President” gav oss ett annorlunda, underhållande och uppskattat sätt att inspirera och utveckla våra ledare i ledarskap.”

 

Pia Ölund Personaldirektör, Söderköpings Kommun

”På vårt chefsforum gav oss, Per Waldvik, i ”The President” en färgsprakande teaterupplevelse om konsten att leda sig själv och andra. En tankeväckande och mycket uppskattad ledardag.”

 

Kungsleden Cecilia Gannedahl, Hr och Kommunikationsdirektör 

” Vi avslutade ett tvåårigt ledarutvecklingsprogram med bland annat föreställningen ”Presidenten”. Teaterföreställningen gav oss ett annat perspektiv på ledarskapet och formen kändes ny och spännande. En röst från en medarbetare efteråt var ”det var länge sedan som någon kunde hålla min koncentration under så lång tid”. Intrycken var många och olika men jag tror vi alla blev djupt berörda.”

 

Boliden Mineral Bengt Sundelin, Verksamhetschef 

” För att komma igång med funderingar och diskussioner kring ledarskap bland våra chefer och arbetsledare valde vi att ha en kick-off med Per Waldvik och ”The President”.Pjäsen i kombination med den efterföljande diskussionen ledde
till eftertanke och gav deltagarna nya impulser och idéer kring sitt eget ledarskap, allt på ett för de flesta nytt och oväntat sätt.”

 

George Nilsson Internkonsult, Luleå kommun

”Er pjäs om ledarskap berörde och skapade engagemang. Unik i sitt upplägg både under och efter pjäsen.Fantastiskt bra upplägg med frågeställningar för deltagande chefer att diskutera och ta ställning till efter själva föreställningen med efterföljande storgrupps diskussion. En succéartad förmiddag.”

 

Luleå Energi Katharina Frank Personalchef

”The President” var för oss en annorlunda men uppskattad chefsutbildning. Den var värdefull som ett led i att bryta mönster, se nyheter och öva oss på ”olikheter”. Föreställningen har väckt många tankar hos deltagarna och funderingar över sitt eget ledarskap. En insats som lämnade kvar ett starkt intryck hos deltagarna”.

 

Frösunda LSS AB,Tove N Eriksson Utbildningsansvarig

”The President” är en mycket vacker och tankeväckande pjäs som manar till eftertanke och reflektion.Vi är mycket glada över att vi fick möjlighet att ge våra 250 chefer och den administrativa personalen den upplevelsen i samband med vår årliga Sverige konferens! Nu ska vi ta oss tid till just det; eftertanke och reflektion…”

 

Volvo personvagnar Lars Bolminger, Inköpschef 

”Att använda ”The President” var ett elegant sätt att väcka tankar om viktiga frågor i livet.”


TURBULENS – om värderingar, bemötande och attityder

Rosarium Production 3

foto:Rosarium

Umeå kommun Jonas Jonsson, Stadsdirektör

 ”Föreställningen var upplagd på ett fantastiskt briljant sätt där man utifrån vårt perspektiv fick prata om en annan bransch. Det gjorde att jag tror att vi lyssnade på ett bättre sätt och förstod de olika dimensionerna som föreställningen visade.Det bäddade sen för en bra dialog i grupperna.Det här kommer också att användas i vårt digitala värdegrunds arbete.”

 

Knivsta kommun Lena Fransson, Kommunchef

”Jag är ute efter att ha bra ingångar och då tycker jag att den här föreställningen har varit mycket tankeväckande.Bra intro till att diskutera lust och mod i ledarskap som vi har som tema nu.Pjäsen är ju ett iscensatt dilemma – ett drama och det var intressant under själva föreställningen att det var så tyst – en väldig koncentration.”

 

Stenungsunds kommun Kicki Nordberg, kommunchef

” Dagen uppskattade av alla närvarande.Förmiddagen gav mersmak. Reflektioner och diskussioner fortsatte under eftermiddagen. Föreställningen hade ett budskap som berör och som öppnar för diskussioner. Ledarna var djupt engagerade under föreställningen, man kunde nästa ta på engagemanget. Lycka till med fortsättningen!”

 

Botkyrka kommunNils-Gunnar Sahlman Miljöchef, Miljöförvaltningen Botkyrka kommun

” Etik och moral i vårt arbete är frågor, som vi alltid måste
hålla levande.”… Vi har anlitat Per Waldvik, som genom Terri-Lynne Sandbergs
”Turbulens”, gav oss en upplevelse som träffade oss rakt i hjärtat.”